• Platforma Edukacyjna CKU w Bytomiu jest systemem informatycznym:
  • przeznaczonym do wspomagania oraz prowadzenia, przez nauczycieli i wykładowców Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu, zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  • umożliwiającym zainteresowanym osobom samokształcenie poprzez korzystanie z umieszczonych na platformie otwartych zasobów edukacyjnych;
  • zawierającym aktualizowany na bieżąco wykaz aktów prawnych z zakresu prawa oświatowego i powszechnego;
  • umożliwiającym komunikowanie się pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.
 • Kursy i zasoby umieszczone na Platformie Edukacyjnej CKU w Bytomiu podzielone są na dwie grupy:
  • kursy i zasoby zamknięte, z których mogą korzystać: 1) słuchacze szkół dla dorosłych działających w CKU w Bytomiu, 2) słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i innych pozaszkolnych form kształcenia prowadzonych przez CKU w Bytomiu, 3) słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 4) pracownicy CKU w Bytomiu (nauczyciele i wykładowcy oraz pracownicy administracji);
  • kursy i zasoby otwarte, z których mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.
 • Aby korzystać z kursów i zasobów umieszczonych na Platformie Edukacyjnej CKU trzeba się wcześniej zarejestrować na Platformie.